ติดต่อเรา

ที่อยู่ 444 หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000

เบอร์ 081-0186262 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร 034-670833

เบอร์แฟกซ์ 034-670833

bkv@bkvkan.ac.th

ที่ตั้งของโรงเรียน

เพลงมาร์คโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑ (บ้านเก่าวิทยา)