กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมใหม่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

https://www.youtube.com/watch?v=FGcpRPY3-n8

ใส่ความเห็น