แชมป์ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับแชมป์วู๊ดบอล
รายการชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นทั่วไปชาย ณ จังหวัดระยองระหว่าง 5-7 ก.ค. 62
*แชมป์ประเภททีมชาย
*แชมป์ประเถทบุคคลชาย
*รองแชมป์ประเภทคู่ชาย

ประเภททีม
1.นายพีรพล สาระรัตน์
2.นายพลวัฒน์ วิชัยพันธ์พักตร์
3.นายณัชพล แดงก่ำ
4.นายอริญชัย สุกใส
5.นายนัทธพงษ์ มุงคุณ
6.นายภูมรินทร์ เอี่ยมสะอาด
*ประเภทบุคคล
นายพีรพล สาระรัตน์
*ประเภทคูชาย
นายพีรพล สาระรัตน์
นายพลวัฒน์ วิชัยพันธ์พักตร์

และได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการ สิบเอกวิเชษฐ์ ทัณกาศ เป็นผู้รับมอบ

ฝึกซ้อมโดยคุณครูเอกชัย นวลจันทร์

ใส่ความเห็น