ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2562

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑ (บ้านเก่าวิทยา)

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

ใส่ความเห็น