อบรมโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการ เทคนิคการที่หลากหลายของคณะครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑ (บ้านเก่าวิทยา)

การอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์การความรู้ กระบวนการ เทคการสอนที่หลากหลายของคณะครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑ (บ้านเก่าวิทยา)

วันที่๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ห้องโสตฯ ๒

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑ (บ้านเก่าวิทยา)

ใส่ความเห็น