ไม่มีหมวดหมู่

พิธีมอบ หมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 ในส่วนของ นศท. สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียน อบจ.กจ .1 (บ้านเก่าวิทยา) จำนวน 35 นาย ที่ผ่านการคัดเลือก โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิชาทหาร สิบเอกวิเชษฐ์ ทัณกาศ เป็นประธานในพิธี

Posted on
ไม่มีหมวดหมู่

อบรมโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการ เทคนิคการที่หลากหลายของคณะครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑ (บ้านเก่าวิทยา)

Posted on

การอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์การความรู้ กระบวนก […]

ไม่มีหมวดหมู่

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted on

26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรท […]