ไม่มีหมวดหมู่

การสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเตรียมทหาร (Pre-Paratory : pp) ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on

ลิงค์ใบสมัคร ใบสมัคร-ห้องเรียนพิเศษ2564-เตรียมทหาร

ไม่มีหมวดหมู่

แจ้งผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อสมัครห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา (Excellence in Sport : E-Sport) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ปีการศึกษา 2564 ให้ท่านกรอกข้อมูลตามลิงค์

Posted on

แจ้งผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดทักษะกีฬาฟุตบอล เพ […]